КАК ДА УЧАСТВАМ

Kупи Морени за мин. 2 лв. Покупката трябва да бъде отразена на ЕДНА касова бележка или фактура от Метро Кеш енд Кери България ЕООД.

Регистрирай номера и сумата от касовата бележка. Можеш да регистрираш максимум x касови бележки в рамките на 24 часа или x за целия период на активността.

С 1 регистрирана бележка за минимум 2 лв. може да участваш в тегленето за ваучер за гориво на стойност 50 лв.
С 2 регистрирани бележки за минимум 2 лв. (с които не си спечелил) може да участваш в тегленето за безжични слушалки Samsung Galaxy Buds2.

УЧАСТВАЙ Период на промоцията: 01.08. - 17.09.2023 г.

НАГРАДИ

С 2 регистрирани касови бележки.

С 1 регистрирана касова бележка.

УЧАСТВАЙ Период на промоцията: 01.08. - 17.09.2023 г.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

  Правила за участие в играта
  “Бъди свежарката на лятото с Морени“

 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Играта (Промоцията) е Монделийз България OOД с ЕИК 20289097, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.moreni.bg.
   Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.moreni.bg
  • II. Период на Промоцията (Играта): 01.08. - 17.09.2023 г. включително. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. Продукти, участващи в Промоцията: вафли Морени, независимо от вида и грамажа.
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.moreni.bg за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Публисис ЕАД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от Промоцията (Играта), печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата/те касова/и бележка/и.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • IX. Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • Стъпка 1: Купи вафли Морени на обща стойност минимум 2 лв. Необходимо условие е закупуването на вафли Морени на общата стойност от не по-малко от 2 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка или една фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.
  • Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността и номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД и общата сума с ДДС от фактурата на интернет страницата www.moreni.bg
  • При регистрацията участникът трябва:
   • да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
   • да въведе общата сума от закупените вафли Морени
   • да отбележи, че не е робот
   • да въведе валиден мобилен номер
   • да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.moreni.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.moreni.bg
  • При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да завършат регистрацията си.
  • Стъпка 3: След успешна регистрация на поне 1 касова бележка, потребителят има право да избере за коя награда да участва - ваучер за гориво от Shell на стойност 50 лв, или безжични слушалки Samsung galaxy buds 2.
  • В случаите, в които потребителят е избрал да участва за Моментна награда – ваучер за гориво от Shell на стойност 50 лв. то той разбира веднага дали печели. Ако регистрираната от него касова бележка не печели, регистрацията се натрупва за спечелването на Седмична награда - безжични слушалки Samsung galaxy buds 2, за която са необходими минимум 2 непечеливши за Моментна награда касови бележки.
 • X. Награди:
  • - Моментни награди - ваучер за гориво от Shell на стойност 50 лв, 333 бр. за периода на Промоцията (Игратa), наричани по-долу за краткост „моментни награди“.
  • Ваучерите могат да се използват във всички търговски комплекси Shell в България. Ваучерите са с валидност от 12 месеца. Ваучери с изтекла валидност не се приемат в търговските комплекси на Shell и не може да бъдат преиздавани с нова валидност. При заплащане с ваучера не се връща ресто, но е възможно комбинирано плащане с друг метод за сума над стойността на ваучера.
  • - Седмични награди - безжични слушалки Samsung galaxy buds 2, 100 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „седмична награда“) - за да участва в тегленето на Промоцията потребителят трябва да регистрира 2 касови бележки, като никоя от тях не трябва да бъде печеливша за Моментна награда.
  • За участие за моментна награда e необходимо потребител да регистрира ЕДНА КАСОВА бележка на стойност минимум 2 лв.
  • Потребител влиза в тегленията за седмична награда с регистрация на ДВЕ КАСОВИ бележки на стойност минимум 2 лв всяка. и в случай, че с нито една от тях не е спечелена моментна награда.
  • След успешна регистрация на една касова бележа, участникът ще разбере веднага дали печели момента награда. След успешна регистрация на две касови бележки и в случай, че с никоя от тях не е спечелена момента награда, участникът автоматично влиза в тегленето за седмична награда за съответния период. Тегленията за седмични награди ще се проведат според графика, описан по-долу.
  • Ако участник е влязъл в томболата за седмична награда с 2 регистрации в определен период и не я е спечелил, то тази регистрация се прехвърля и участва в следващите тегления за седмични награди до спечелването на такава или до изтичане на Промоцията.
  • Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления или в натрупването за седмичната награда.
  • Например:
   • 1.Ако участник е регистрирал 4 касови бележки и не е спечелил моментна награда с някоя от тях, то той участва 2 пъти в тегленето за седмична награда.
   • 2. Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и е спечелил моментна награда с 1 от тях, то той трябва да регистрира нова касова бележка за участие в тегленето и за седмична награда.
 • Разпределение на наградите
  • Моментни награди - ваучер за гориво от Shell на стойност 50 лв, 333 бр. за периода на Промоцията (Игратa). Разпределението на наградите ще се извършва на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено и равномерно разпределяне на наградите на база регистрации в Промоцията. В периода са предвидени за спечелване средно по 1 брой моментни награди дневно. Всички печеливши касови бележки не участват в следващите тегления.
  • Печелившите ще бъдат публикувани до 48 часа от момента на изтегляне на www.moreni.bg като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.
  • Седмични награди – безжични слушалки Samsung galaxy buds 2, 100 бр. за периода на Промоцията (Игратa). Тегленето на седмичните награди ще се извърши сред всички участници, регистрирали минимум 2 касови бележки, които не са били печеливши за моментната награда по време на периода на активността. Разпределението на периодите за теглене на седмична награда на Промоцията (Играта) е както следва:
   • Период 1: 01.08. - 6.08.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 7.08.2023 г., за този период са предвидени 14 броя безжични слушалки Samsung galaxy buds 2
   • Период 2: 7.08. – 13.08.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 14.08.2023 г., за този период са предвидени 14 броя безжични слушалки Samsung galaxy buds 2
   • Период 3: 14.08. – 20.08.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 21.08.2023 г., за този период са предвидени 14 броя безжични слушалки Samsung galaxy buds 2
   • Период 4: 21.08. – 27.08.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 28.08.2023 г., за този период са предвидени 14 броя безжични слушалки Samsung galaxy buds 2
   • Период 5: 28.08. – 3.09.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 4.09.2023 г., за този период са предвидени 14 броя безжични слушалки Samsung galaxy buds 2
   • Период 6: 4.09. – 10.09.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 11.09.2023 г., за този период са предвидени 15 броя безжични слушалки Samsung galaxy buds 2
   • Период 7: 11.09. – 17.09.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 18.09.2023 г., за този период са предвидени 15 броя безжични слушалки Samsung galaxy buds 2
  • Касовите бележки натрупани за участие за Седмична награда от един период, с които не е спечелена награда, се прехвърлят автоматично за ново участие в следващ период.
  • Тегленето на печелившите участници за седмична награда ще се извърши чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени на www.moreni.bg като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата. Печелившите участници ще бъдат обявени до 48 ч от момента на изтеглянето на www.moreni.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.
  • XI. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/. т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. ваучер за гориво от Shell на стойност 50 лв. и 1 бр. безжични слушалки Samsung galaxy buds 2.
  • XII. Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XIV. Печелившите участници за моментна награда ще бъдат известени чрез съобщение на екрана и със SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423118 цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката. Печелившите участници за седмична награда ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите участници за седмична награда ще получат телефонно обаждане от представител на Организатора на играта с цел валидиране на печелившите касови бележки. В случай, че печеливш участник не предостави тази информация, награда не се предава и се изтегля друг участник на негово място.
  • XV. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
  • XVI. Един участник може да направи максимум 8 регистрации в рамките на денонощие. Един участник може да направи максимум 80 регистрации за целия период на Играта. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.
  • XVII. Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените вафли Морени на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.
  • XVIII. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
  • Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребител е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.
  • XIX. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XX. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • XXI. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XXII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставена печеливша/и касова/и бележка/и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
 • Обработване на лични данни:
  • XXIII. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XXIV. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, адрес и ЕГН в случаите по сл. точка) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Монделийз България” ООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра, организирана от Монделийз България ООД, както и разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.moreni.bg
  • XXV.За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон +359890477775
  • XXVI. Един участник може да спечели само по един брой награда от вид за периода на Промоцията. Всеки следващ опит ще бъде считан за невалиден.
 • Отговорност:
  • XXVII. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
  • XXVIII. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
  • XXIX. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXX. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXXI. „Монделийз България” OOД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 01.08.2023 г. и/или да я прекрати на 17.09.2023 г.
УЧАСТВАЙ Период на промоцията: 01.08. - 17.09.2023 г.

ОПОЗНАЙ СВЕЖАРСКАТА
СТРАНА НА ЛЯТОТО

Знаем, че вече се готвиш за новите си летни приключения. Но къде ще ги търсиш? Имаш на разположение цели 111 000 кв. км, в които да откриеш свежарската страна на лятото. Използвай нашата интерактивна карта на България, за да откриеш нови кътчета за приключения. При всяко влизане на moreni.bg може да кликнеш върху избраните от теб области и така да разкриеш супер дестинации за най-свежарското си лято с Морени.

ПЕЧЕЛИВШИ

Избери награда, за да видиш печелившите.