Въведи 8-цифрения промо код от опаковката

Въведи реален имейл адрес
(Регистрирай и трупай кодове от промо опаковки на един и същи имейл.)

Колко букви съдържа думата Морени?

Потвърди, че ще запазиш опаковките.

Ако си съгласен/-а с Официалните
правила на играта
и желаеш да
участваш, моля, отбележи в квадратчето.

Ние оценяваме доверието ти, когато споделяш
личните си данни с нас. Винаги се отнасяме
към тях по справедлив и уважителен начин,
ограничавайки се до това, което е
необходимо във връзка с
горепосочените цели. Ако желаеш
да научиш повече как обработваме
данните ти, моля прочети
нашата Декларацията
за поверителност
.