Монделийз България ЕООД

Адрес: 1766 София, ж.к. Младост 4,
ул. Бизнес парк София N.1, сграда .3, ет.4
ЕИК 202890976

Телефон на потребителя: 0800 13 500
(безплатен от цялата страна)
тел.: +359 2 910 11MONDELEZ BULGARIA LTD.

ADDRESS: 1766 SOFIA, DISTRICT MLADOST 4,
1 BUSINESS PARK SOFIA STR., BLD.3, FL.4
UIC 202890976

CONSUMER PHONE: 0800 13 500
(FREE FROM ALL LOCATIONS WITHIN BULGARIA)
TEL: +359 2 910 11