УЧАСТИЕТО НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА. Период на играта 03.05 - 30.05.2018 г.

ВСЕКИ ДЕН 10-МА, изиграли играта успешно, имат възможност да
спечелят кутия Морени 36 г.
ВСЯКА СЕДМИЦА 10-МА, изиграли играта успешно в три различни дни
за дадения период, имат възможност да спечелят раница Морени.